Landsbygden per definition

Landsbygden per definition

Ordet landsbygd används inte sällan som motpol till ordet stad, och avser ett område beläget mellan två städer med lantlig bebyggelse. Landsbygd som begrepp bör inte förväxlas med begreppet landsort, som betyder ungefär “landet utom huvudstaden”.

Ingen specifik definition

I Sverige används egentligen ingen allmänt vedertagen definition när det handlar om att förklara vad som omfattas av landsbygd. Det finns snarare olika definitioner för olika syften, såsom befolkningsdensitet, pendlingsmönster och sysselsättningsgrad.

– Till landsbygd räknas oftast kommuner som inte klassificeras som storstadsområden eller stadsområden, och som har en viss befolkningstäthet per kvadratkilometer.

– Till gles landsbygd räknas oftast kommuner som inte klassificeras som något av ovanstående, och som har en befolkning på färre än fem invånare/km².

Det finns en definition som delar in de 290 kommuner som finns i Sverige i trettiotre glesa landsbygdskommuner, etthundrasextiofyra landsbygdskommuner, fyrtiosex stadsområden och fyrtiosju storstadsområden. Enligt denna definition bor 34 % av hela Sveriges befolkning på landsbygden.

Enligt en annan definition är en landsbygdskommun en kommun i vilken mer än 6,4 % av kommunens folkbokförda invånare är sysselsatta inom skogs- och jordbrukssektorn. Kommunen har i detta fall en tätortsgrad under 70 % och saknar klassificeringen glesbygdskommun.

Enligt ytterligare en definition, gjord av Glesbygdsverket, är en landsbygdskommun en kommun som ligger omkring 30 minuters bilresa från en tätort med fler än 3 000 invånare.

Begreppet landsorten

Landsorten är en beteckning som beskriver “landet utom huvudstaden”, vilket omfattar alla områden som inte tillhör huvudstadsområdet. I Sverige används också begreppet landsorten (i bestämd form) för att definiera kommuner och orter utanför landets tre största städer (Stockholm, Göteborg och Malmö).

Begreppet förekommer ofta i samhällsdebatten för att beskriva och tydliggöra olika intresseområden utanför landets storstadsområden. Det kan handla om allt från köpbeteende till kulturfrågor och välfärdsfördelning.

Vad är det för skillnad mellan olika slags orter?

Tätort

En svensk tätort är en ort med fler än 200 invånare.

Småort

En svensk småort är en ort med mellan 50-199 invånare.

Centralort

En svensk centralort är en tätort som har betydelse för närområdet vad gäller handel, offentlig förvaltning, sjukvård, service etcetera.

Stad

För en stad finns ingen vedertagen definition när det gäller storleken, men historiskt räknas en svensk ort med fler än 10 000 invånare som en stad.

Storstad

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) definieras en svensk storstad som en stad med minst

200 000 invånare.

En annan definition på storstad, är den som enligt FN innebär att en stad ska ha mellan 5-10 miljoner invånare för att kallas storstad.

Stor splittring mellan stad och landsbygd

Såväl statsminister Stefan Löfven som Centerpartiets partiledare Annie Lööf värnar om landsbygdens historia och framtid. De vill båda lyfta fram de växande klyftorna mellan stad och landsbygd och pekar bland annat på att cirka hälften av Sveriges landsortskommuner har färre invånare idag jämfört med ett par decennier sedan.

Sverige blir alltmer delat. De större städerna växer i snabbare takt än orterna på landsbygden, som allt oftare tvingas kämpa för sin överlevnad. Att de unga flyttar ifrån landsbygdskommunerna till landets storstadskommuner är också ett stort problem.

Kommentarer är stängda.
nisarg