Miljö och klimat

Miljö och klimat

Allt fler talar och drömmer om att leva hållbart, men hur gör man det på bästa sätt? Är det alltid bättre att bo på landsbygden än i storstäderna om man vill vara en sann miljövän?

Det finns inget antingen-eller-svar på dessa frågor, de bör istället ses ur olika perspektiv. Att bo tätt inpå andra människor och servicen som erbjuds i staden har sina fördelar, såsom närhet till shopping, restauranger och annan service. Det gör att bilåkande minskar, samtidigt som konsumtionen ökar.

Jämför man med storstäderna ligger dock Norrlands glesbygd över genomsnittet vad gäller utsläpp, mycket på grund av omfattande bilkörning. Å andra sidan finns det större möjligheter att odla sin egen mat. Faktum är att en stor del av resurserna som kommer ifrån den svenska landsbygden är sådant som landets städer är beroende av: livsmedel, material och energi till exempel.

Detta är viktiga resurser som behöver bevaras och utvecklas för att bibehålla en hållbar produktion, konsumtion och levande landsbygd. En levande landsbygd behöver med andra ord ses som en förutsättning för en levande stad, och vise versa. Det är hög tid att sluta se dessa två som motparter, än mindre motståndare, och istället se och ta tillvara sambandet mellan de båda.

Var är människor som nöjdast?

2017 släppte Landshypotek en undersökning gjord av Sifo som visar att landsbygdens invånare är mer nöjda med sitt boende än invånarna i storstäderna. I samma undersökning fick man också fram att så många som var tredje svensk vill bo på landsbygden, men att det endast är 2 av 10 av dem som faktiskt gör det.

Mest nöjd är man, enligt undersökningen, i Hallands, Kalmars, Gotlands och Jämtlands län. Minst nöjd är man i storstäderna i Stockholms, Uppsalas och Västra Götalands län.

Viktigt att påpeka är att det är Landshypoteks definition av vad en landsbygd är som ligger till grund för mätningarna/jämförelserna i ovanstående undersökning. Det betyder att siffrorna/resultaten skulle kunna se helt annorlunda ut i en annan undersökning, där andra definitioner och mätredskap används.

Kommentarer är stängda.
nisarg