Den svenska landsbygden i media

Den svenska landsbygden i media

I media framställs landsbygden ofta som lite avvikande i jämförelse med staden. En större stad förknippas generellt sett med tillväxt och modernitet, medan landsbygden förknippas med en mer stillastående utveckling.

De flesta vet dock att den bilden inte är helt korrekt. Faktum är att den svenska tillväxten till stor del bygger på råvaror som odlas och skördas på landsbygden. Tyvärr beskrivs landsbygden ofta som en enda stor region, när den i själva verket består av flera. I en landsbygd kan till exempel lanthandelns nedläggning vara ett tecken på att just den landsbygden håller på att dö ut, medan det i en annan landsbygd inte alls behöver vara så.

Oftast har människor som bosätter sig på landsbygden (eller på en ö) tillgång till minst en bil, och såväl mataffären som andra serviceinrättningar ligger på mindre än en halvtimmes bilavstånd. Detta gör att lanthandlarna inte längre behövs och därmed tvingas stänga. Det behöver alltså inte alls betyda att orten är död.

Bilden av en döende landsbygd

Tyvärr är det ofta så att bilden av den svenska landsbygden formas av människor i storstaden. Även media har stort inflytande i detta avseende, vilket kan bli ett problem om deras bild av en utdöende landsbygd får lov att förbli oemotsagd.

Kommentarer är stängda.
nisarg