Svensk landsbygdspolitik

Svensk landsbygdspolitik

Flera av Sveriges politiska partier, inte minst Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kämpar för att den svenska landsbygden. Med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i spetsen försöker man med olika medel se till så att svensk landsbygd både växer och frodas. Som ett led i detta arbete har landsbygdskommittén överlämnat omkring 75 olika förslag, som alla handlar om förbättrade villkor för landsbygden, till just Sven-Erik Bucht.

Även Centerpartiet, med Annie Lööf i spetsen, har sedan lång tid tillbaka värnat om den svenska landsbygden. Centerpartiet menar att det behövs fler krafter som drar åt samma håll och mot samma mål: att utveckla det svenska lantbruket och underlätta för de näringar som finns utanför storstadsområdena. Detta är åtgärder som enligt Centerpartiets lantbrukspolitik ska skapa en grund för en levande och spirande landsbygd.

Satsar på särskilt utsatta kommuner

Ett så kallat riktat näringslivspaket för särskilt utsatta kommuner, med demografiska utmaningar och begränsad branschbredd, är ett exempel på en konkret åtgärd. Här ska man, med hjälp av ett antal öronmärkta miljoner, sänka arbetsgivaravgifterna eller avskriva studielån.

Ett annat konkret förslag handlar om att installera bredband på alla orter innan år 2025, och ytterligare ett handlar om att ut lokalisera tusentals statliga jobb till regioner som är i större behov av arbetstillfällen än exempelvis Stockholmsområdet.

Kommentarer är stängda.
nisarg