Innovation och utveckling

Innovation och utveckling

Allt fler av de varor och tjänster som konsumeras i Sverige importeras och säljs till ett lägre pris än vad lokalproducerade varor och tjänster säljs för. Sverige är ett land där långa avstånd och stora skillnader och förutsättningar mellan stad och landsbygd ställer oss inför stora utmaningar.

Landsbygdens förutsättningar för att utvecklas försämras inom fler områden än vad de gör i landets tätorter och storstadsregioner. För att behålla landsbygdens resurser krävs rejäl och snabb förändring för att inte riskera att Sverige enbart blir ett enda stort stadssamhälle. Det skulle urholka människors möjligheter att uppleva ett mångfacetterat och på många sätt stimulerande samhälle där olikheter ses som en tillgång snarare än ett problem.

Som ett led i arbetet med en mer sammanhållen lands- och jordbrukspolitik har Sveriges regering beviljat ett så kallat driftstöd till ett antal butiker på lands- och glesbygden. Bakom stödet står bl.a. Kristdemokraterna och Centerpartiet, som önskar att alla som vill ska kunna arbeta oavsett vart man väljer att bo.

Stödet grundar sig på en vilja att staten och landets kommuner gemensamt ska stödja civilsamhället, för att få detta att blomstra med hjälp av lokalbefolkningens krafter och initiativ. Såväl offentlig som privat service är viktiga ingredienser och förutsättningar för att möjliggöra innovation och utveckling. Finns det inga företag finns det inga arbetstillfällen.

Kommentarer är stängda.
nisarg