Teknik och IT

Teknik och IT

Utveckling istället för avveckling är receptet för att behålla Sveriges landsbygd levande och blomstrande. En utbyggnad av såväl infrastruktur som sociala serviceinrättningar är rätt väg att gå. För att detta ska kunna ske behöver Sveriges statliga myndigheter och politiker intensifiera arbetet med att skapa möjligheter och förutsättningarna för tillväxt och utveckling i hela landet.

Ett exempel på en mindre svensk kommun där digitaliseringen ligger i framkant är Skövde, där man har satsat på samarbete, samsyn och långsiktiga strategier. Framgångsfaktorerna stavas långsiktighet och öppenhet för samverkan inom kommunen, i kombination med en tilltro på centrala arbetsmetoder och modeller.

Mot bakgrund av denna framgångssaga är det lätt att konstatera att en centralisering av statliga verksamheter och företag riskerar att försämra både förtroendet för och servicen i de regioner där myndigheter och företag saknas. Även kostnaderna skulle öka, då lokalhyror generellt sett är högre i storstäderna än på landsbygden.

En decentralisering skulle även kunna medföra mindre omkostnader för staten, samtidigt som möjligheten att omvandla kontorsfastigheter till välbehövliga bostäder skulle öppna sig. Med en flytt från staden till landet skulle företag och myndigheter även öppna upp en rad möjligheter för regioner och människor som saknar den positiva utveckling som skett i landets storstäder de senaste åren.

Kommentarer är stängda.
nisarg